bezwład


bezwład
bezwład {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż, D. -u, Mc. bezwładadzie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'częściowa lub całkowita utrata zdolności poruszania częściami ciała; porażenie, paraliż': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezwład nóg po wypadku samochodowym. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niechęć do podejmowania wysiłku, wykonywania ruchu; brak aktywności; apatia, ociężałość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kogoś ogarnia bezwład. Biurokratyczny bezwład. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezwład — m IV, D. u, Ms. bezwładadzie, blm 1. «niechęć lub niezdolność do czynu, ruchu; apatia, ociężałość» Kogoś ogarnia bezwład. Otrząsnąć się z bezwładu. Czuć bezwład w całym ciele. 2. med. «utrata siły mięśniowej, wywołana uszkodzeniem elementów… …   Słownik języka polskiego

  • bezwład — Siłą bezwładu (coś się dzieje) zob. siła 9 …   Słownik frazeologiczny

  • głowa — 1. Alkohol, wino, piwo itp. szumi komuś w głowie «ktoś jest oszołomiony po wypiciu alkoholu, wina, piwa itp.»: Długo nie mogę zasnąć, w głowie szumi mi piwo, pocałunki puchną na wargach, a policzek pali ze wstydu. Z. Kruszyński, Na lądach. 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • wata — Mieć nogi, kolana jak z waty «odczuwać zwiotczenie mięśni i bezwład w nogach, spowodowane zwykle nasileniem się jakiejś emocji lub zmęczeniem»: W głowie miał zamęt. Kolana jak z waty, napięte mięśnie łydek. A. Strączek, Wyznanie …   Słownik frazeologiczny

  • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego

  • bezwładność — ż V, DCMs. bezwładnośćści, blm 1. «niezdolność poruszania się, utrata władzy w członkach; brak siły, bezwład» Bezwładność nóg, ciała. Bezwładność po długim omdleniu. 2. fiz. «zdolność ciała do zachowania swego stanu ruchu w przypadku równoważenia …   Słownik języka polskiego

  • członek — m III, D. członeknka, N. członeknkiem 1. B.=D.; lm M. członeknkowie, DB. członeknków «człowiek (rzadziej jednostka prawna, np. instytucja, kraj) należący do jakiejś organizacji politycznej, naukowej, społecznej itp.; osoba wchodząca w skład… …   Słownik języka polskiego

  • drętwota — ż IV, CMs. drętwotaocie, blm «brak czucia, skostnienie, ścierpnięcie, bezwład, martwota» Drętwota ręki, palców, nóg. przen. «obojętność, sztywność» Drętwota uczuć …   Słownik języka polskiego

  • inercja — ż I, DCMs. inercjacji, blm 1. «bierne poddawanie się czemuś, niechęć do czynu; bierność, bezwład» Inercja kulturalna, gospodarcza. Inercja myśli. Inercja jakiegoś środowiska. Popaść w inercję. Pogrążyć się w inercji. 2. → bezwładność w zn. 2 …   Słownik języka polskiego

  • letarg — m III, D. u, N. letarggiem, blm «stan chorobowy podobny do głębokiego snu ze znacznym osłabieniem wszystkich czynności życiowych organizmu; śmierć pozorna» Być w letargu. Zapaść w letarg. przen. «bezwład, bezczynność, gnuśność» Obudzić się z… …   Słownik języka polskiego